QUOTE

Your daily dose of bohemian vibe

CrossFit - un nou concept de fitness în România. Experiența mea

2/26/16


RO: Dragilor, dacă îmi citiți blogul de ceva vreme știți că am cochetat din când în când cu sportul, dar doar din când în când, fiind nevoită să o fac datorită creșterii în greutate, nu că aș fi fost vreo mare admiratoare a efortului susținut. Am încercat tot felul de programe de exerciții, având rezultate mai bune sau mai proaste. M-am interesat de fiecare dată ce ar putea să mă ajute, am căutat, am studiat. La un moment dat un prieten mi-a povestit despre un concept de fitness relativ nou la noi, eu cel puțin nu auzisem despre el, CrossFit-ul. El îl practica de mai puțin de o lună, dar era extrem de încântat. Am dat și eu un search pe google și trebuie să recunosc că m-am speriat un pic, mi se părea prea dur pentru o fată. Dacă nu voi face față antrenamentului, dacă ceilalți vor râde de mine, dacă mă voi accidenta, dacă totuși voi reuși să fac față antrenamentului dar voi deveni prea musculoasă, deloc feminină? Da, multe întrebări, întrebări de care sunt sigură că vă loviți și voi. Dar până la urmă am decis să mă aventurez și să încerc o ședință. Ce poate să se întâmple? Frica trebuie învinsă. Poți afla cum este un lucru cu adevărat doar dacă te încumeți să îl încerci. Și asta am făcut.

M-am echipat frumos și m-am îndreptat către Replay CrossFit, cu emoții ce-i drept, dar m-am îndreptat. Am rămas surprinsă de la început când am văzut că în sală erau majoritatea fete. Luminița, antrenorul nostru și cea care deține sala alături de soțul ei, Joe Velarde, ne-a explicat pașii ce îi vom urma în antrenament. Admir atitudinea ei pozitivă în ciuda experienței neplăcute pe care a avut-o cu Uzina, unde este co-proprietar, cu toate că partenerii ei încă îi neagă afacerea.  Ca o mică paranteză, săli de crossfit sunt puține în România, însă Replay este unica sală de CrossFit american. Antrenamentul este compus din câteva elemente de bază: warm-up, mobility, skills, WOD (workout of the day) și stretching, fiecare alcătuit din diverse exerciții. Ce e grozav este că exercițiile astea sunt diferite în fiecare zi, așadar nici vorbă să te plictisești. Există o mare diversitate. 
M-am simțit un pic specială de la început când Luminița a scris pe tablă "Eroii" de azi și numele fiecărui participant la ședință. Am început evident cu warm-upul, apoi cu restul exercițiilor. Frica s-a risipit ușor și sigur. Ni s-a explicat și arătat fiecare exercițiu în parte, ni s-au corectat mișcările când a fost nevoie, am făcut câte repetări am putut din fiecare, nu ni s-a impus niciodată nimic, am fost supravegheate cu atenție pentru a nu exista vreun pericol de accidentare, am fost încurajate și felicitate după fiecare efort. Am simțit că sunt într-o comunitate, că nimeni nu va râde de mine dacă nu îmi iese ceva, ci mă va ajuta până îmi iese. Am aflat și că nu voi deveni musculoasă, ci doar mi se va contura corpul mult mai frumos. Un exemplu elocvent este chiar Luminița care practică acest sport de foarte mult timp și credeți-mă că arată grozav. 

Am plecat de acolo cu o senzație tare plăcută și foarte mulțumită de mine, am revenit și a doua oară și o voi face și a treia oară. De fapt mint, o voi face de foarte multe ori. Vă recomand și vouă să o faceți, e ceva diferit de ce ați încercat până acum. Și nu trebuie să mă credeți pe cuvânt, puteți încerca și voi o sesiune gratuită, vă înscrieți pe site, aflați aici cum: http://www.replaycrossfit.ro/page-en-join-us-in-4-steps și vă prezentați la sală. E atât de simplu. După o sesiune, veți vrea mai mult!


Vă aștept acolo! :D
EN: Babes, if you read my blog for a while you are aware that I flirted occasionally with sport, but just occasionally, and I did it because of my weight gain, not because I was a big admirer of sustained effort. I've tried all kinds of  exercise programs with better or worse results. I've always did a lot of research trying to find out what could help me more. Some time ago a friend of mine told me about a rather new fitness concept in Romania, CrossFit. He did it for less than a month, but he was very excited about it. I've googled it and got a bit scared, I thought it was too tough for a woman. What if I won't be able to do the training, what if everyone else will laugh at me, what if I got injured? Or maybe I will be able to do the training, but I will get all bulky and not feminine at all?
Yes, tones of questions, questions I'm sure you've all asked yourselves at one point.
But eventually I decided to take the plunge, to go and try a session. What can happen? Fear must be overcomed. You can't find out how something really is until you try it. And I did it.


I put my sport equipment on and went straight to Replay CrossFit, a bit nervous I have to admit. I was really surprised to see that at the gym were mostly women. Luminița, our trainer and the one that owns and runs the CrossFit box along with her husband Joe, explained all the steps we will follow in our training. I admire her for the positive attitude in spite of the horrible experience with Uzina where she is a co-owner, although her Romanian partners continue to deny her the business. There are just a few CrossFit boxes in Romania, but the one from Replay is the only one were the CrossFit is done "The American Way".


The training consists of several essential elements: warm-up, mobility, skills, WOD (workout of the day) and stretching, each made of various exercises. What is great is that these exercises are different every day so you won't get the chance to get bored. There is a great diversity.
I did felt a bit special when at the beginning of the training Luminița wrote on the board the "Heroes" of the day and our names. We obviously began with the warm-up, then continue with the rest of the exercises. My fear and intimidation were already gone. Every movement has been explained and shown before we've done it, we have been corrected when needed, we've done as many reps as we could, nothing has been enforced to us, we've been carefully supervised so no danger of injury existed, we've been encouraged and congratulated after every effort. I did felt I was a part of  a community, that nobody will laugh at me if I don't manage to do something, they will support me until I can do it. I've also found out that I will not get bulky, but my body will shape beautifully. Luminița is a great example, she practices this sport for many years and looks amazing.


I left the gym with a feeling of achievement, very happy with myself. I came back a second time and a third time and I will keep doing it from now on. I do recommend that you do it too, is something different from what you've tried. You don't have to take my word for it, you can sign up for a free session and see it for yourself. Find out how to do it here: http://www.replaycrossfit.ro/page-en-join-us-in-4-steps . Is that simple! After one session you will ask for more! :)


See you there!

1 comment

Say it like you mean it! :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
LA BOHÈME. All rights reserved. © Maira Gall.